VIỆN CIST KẾT THÚC NĂM 2019 VỚI NHIỀU SẢN PHẨM, GIẢI PHÁP CÓ NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ VƯỢT TRỘI

CMC CA và CIVAMS là 2 trong số những giải pháp tiêu biểu mà Viện CIST đã nghiên cứu trong năm 2019. Cả 2 đều được đưa vào thực tiễn kinh doanh và đạt được những kết quả vượt trội so với các sản phẩm đang có mặt trên thị trường.

Sáng 11/5, Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ CMC đã tổng kết hoạt động năm 2019 và bảo vệ thành công kế hoạch năm 2020 trước BLĐ Tập đoàn CMC.

Năm 2019, Viện đã đóng góp được nhiều kết quả nghiên cứu tốt và cho ra đời nhiều sản phẩm, giải pháp hoàn chỉnh được triển khai thực tế. Tiêu biểu trong đó là dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng CMC Certificate Authority (CMC CA) và dịch vụ nhận dạng khuôn mặt (CIVAMS) cho ra kết quả ấn tượng về tốc độ và độ chính xác vượt trội so với các sản phẩm khác trên thị trường. CIVAMS cũng đã hỗ trợ công ty CMC TS trong việc giám sát và quản lý nhân sự giai đoạn Covid vừa qua.

Trong năm 2020, Viện sẽ tiếp tục đẩy mạnh các ứng dụng giải pháp về AI, Big Data cho các thị trường tiềm năng: bảo hiểm, ngân hàng, khối doanh nghiệp, với các giải pháp như phát hiện bất thường, social listening, datalake,…

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: Đặng Minh Tuấn Vietkey, đang đứng và kính mắt
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và trong nhà