VIỆN CIST TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO NỘI BỘ VỀ WEB FRONT-END

Với mục đích nâng cao nghiệp vụ, khóa học “Đào tạo Web Front-end từ căn bản đến chuyên sâu” được Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ CMC (CIST) tổ chức từ ngày 11/5 đến 10/6, với thời lượng 10 buổi. Khóa học dành cho các nghiên cứu sinh và kỹ thuật viên của Viện.

Khóa học bao gồm 2 nội dung chính: Thiết kế Trải nghiệm người dùng (UI/UX) cho ứng dụng Web, và Xây dựng ứng dụng Web Single Page Application với ReactJS, Angular JS. Song song các giờ học lý thuyết, học viên đã thực hành thiết kế, lập trình dưới sự giám sát trực tiếp của giảng viên. Những kiến thức chuyên môn có được sau khóa học sẽ được áp dụng thực tế vào công việc, đáp ứng kế hoạch phát triển nghiên cứu trong năm 2020 của Viện.

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi, bàn và trẻ em
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và laptop
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và ngoài trời