CIST được tổ chức theo mô hình hoạt động ma trận với tính linh hoạt cao và hướng thị trường. Với hạ tầng phòng Lab hiện đại, hệ thống DataCenter và máy chủ có hiệu năng cao, Trung tâm Sáng tạo và hệ thống đào tạo chuyên nghiệp, CIST đã hình thành nên một hệ sinh thái sáng tạo hỗ trợ toàn diện cho hoạt động nghiên cứu ứng dụng.

Chức năng:

 • Tham gia nghiên cứu theo chiến lược của tập đoàn công nghệ CMC
 • Xây dựng năng lực R&D dài hạn
 • Chuyển giao công nghệ tới các công ty thành viên của tập đoàn CMC
 • Hợp tác với các viện nghiên cứu, các trường đại học trong và ngoài nước

Định hướng nghiên cứu:

 • Big Data/AI (ngân hàng, khách hàng, bảo hiểm, chính phủ, v.v)
 • Bảo mật (BlockChain, v.v)
 • IoT (Smart Devices, Smart Cities, v.v)
 • Robotics (Service Mobile Robot)

Nguồn lực:

 • Cộng tác với hơn 10 trường đại học và phòng nghiên cứu, 40 nghiên cứu viên (chia thành 4 nhóm)
 • Quỹ đầu tư sáng tạo lên tới 2 triệu USD cho các công ty start-up cả trong và ngoài tập đoàn CMC
 • Trung tâm sáng tạo
 • Phòng lab hiện đại
 • Data Center chuẩn Tier 3

Danh sách lãnh đạo viện

TS. Đặng Minh Tuấn
Viện trưởng

Thông tin

Đào Thị Như Quỳnh
Chánh văn phòng

Thông tin cơ bản.

TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh
Chuyên gia Lab Big Data

Thông tin cơ bản.

TS. Nguyễn Xuân Hạ
Chuyên gia Lab IoT/ Smart Devices

Thông tin cơ bản.