Nộp bài

Các đội thi submit kết quả theo các bước sau đây:

  • Tạo cây thư mục có cấu trúc:
    + Source code kèm theo 2 file output.csv và README.md.
    + File kết quả: output.csv (dựa theo mẫu: output.csv).
    + Báo cáo kỹ thuật (dựa theo mẫu: Template báo cáo kỹ thuật).
    + Video demo chương trình.

  • Nén cả thư mục dưới định dạng .rar hoặc .zip. Lưu ý: dung lượng tối đa là dưới 1GB.
Nộp bài

Kết quả trên tập public test của các đội thi sẽ được cập nhật tại: https://cist.cmc.com.vn/leaderboard/ trong vòng 24 tiếng.

Đội dự thi có yêu cầu thử nghiệm giải pháp trên tập private test xin gửi về địa chỉ: cmccist@gmail.com, tiêu đề: [CMC AI Contest] PrivateTest_IDNhom, nội dung: Yêu cầu thử nghiệm giải pháp trên private test.

Lưu ý: Mỗi đội dự thi chỉ được gửi yêu cầu thử nghiệm giải pháp trên tập private test 1 lần duy nhất.

Ban tổ chức sẽ cập nhật thứ hạng các đội thi dựa vào kết quả trên tập private test tại địa chỉ: https://cist.cmc.com.vn/leaderboard/

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: